Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1703-МИ/НР
София, 2 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ловеч, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-287 от 29.08.2015 г. от кмета на община Ловеч, област Ловеч, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Ловеч.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" е била представлявана от двама пълномощници, упълномощени по отделно съответно от Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. От представения протокол за проведените консултации е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на ръководството и разпределение на местата в състава на Общинската избирателна комисия в община Ловеч. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ловеч, област Ловеч, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Христова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Къймет Мехмедова Делиеминова
СЕКРЕТАР: Йорданка Владимирова Минчева
ЧЛЕНОВЕ: Христо Дишев Иванов
Илица Тодорова Петрова
Десислав Стефанов Гецов
Йоанна Владиславова Йолова-Луканова
Валентин Георгиев Вълев
Габриела Петрова Петрова
Светослав Руменов Димитров
Анна Дочева Михайлова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения