Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1702-МИ
София, 12 март 2012 г.

ОТНОСНО: определяне реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в новите избори за общински съветници и кметове и в частичните избори за кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в новите избори за общински съветници и кметове и в частичните избори за кметове се прилагат правилата на Решение № 1340-МИ от 25 октомври 2011 г. с изключение на посочените в т. 3, букви „а" и „б" срокове, като сроковете се заменят, както следва:

- срокът по т. 3, буква „а" - „в срок от 3 дни след датата на избора";

- срокът по т. 3, буква „б" - „в срок от 3 дни от датата на произведения втори тур".

Копие от решението да се изпрати на МРРБ и ОИК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения