Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1701-МИ
София, 3 декември 2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Берковица, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-1571 от 25.11.2019 г. от Биляна Милотинова Стаменова за освобождаването й като член на ОИК – Берковица, поради встъпването й в длъжност като секретар на община Берковица.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Берковица, област Монтана, Биляна Милотинова Стаменова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения