Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1701-МИ
София, 12 март 2012 г.

ОТНОСНО: бюлетини при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини и кметства при нови и частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16 и чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Бюлетините за гласуване за кметове на общини и кметства на втори тур на частичните и новите избори да се отпечатват съгласно утвърдените от Централната избирателна комисия технически образци с Решение № 1612-МИ от 6 февруари 2012 г.

2. Кандидатските листи на кандидатите за кметове на общини и кметства, допуснати за участие във втория тур, запазват номера в бюлетината, определен с жребия, проведен в ОИК. Подреждането им в бюлетината се извършва по възходящ ред, като по-малкият номер се отпечатва преди по-големия.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения