Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1701-МИ
София, 12 март 2012 г.

ОТНОСНО: бюлетини при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини и кметства при нови и частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16 и чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Бюлетините за гласуване за кметове на общини и кметства на втори тур на частичните и новите избори да се отпечатват съгласно утвърдените от Централната избирателна комисия технически образци с Решение № 1612-МИ от 6 февруари 2012 г.

2. Кандидатските листи на кандидатите за кметове на общини и кметства, допуснати за участие във втория тур, запазват номера в бюлетината, определен с жребия, проведен в ОИК. Подреждането им в бюлетината се извършва по възходящ ред, като по-малкият номер се отпечатва преди по-големия.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения