Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1700-МИ
София, 12 март 2012 г.

ОТНОСНО: отпечатване на избирателните списъци за втори тур в частични и нови избори за кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 62 и 65 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. В избирателните списъци за произвеждане на втори тур в частичните и нови избори за кметове се включват българските граждани, които в периода между двата тура са придобили избирателни права, включително и навършващите 18 години към изборния ден.

Включените в избирателните списъци за първи тур се отпечатват автоматизирано от ГД „ГРАО" в МРРБ и в избирателните списъци за произвеждане на втори тур. Избирателите, включени за гласуване по настоящ адрес в списъците за произвеждане на първия тур на нови и частични избори за кметове, се отпечатват и в избирателните списъци и за втори тур, като в графа Забележки се вписва текст „н.а.".

2. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ предава на общинските администрации не по-късно от два дни преди изборния ден отпечатаните избирателни списъци.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения