Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1700-МИ
София, 12 март 2012 г.

ОТНОСНО: отпечатване на избирателните списъци за втори тур в частични и нови избори за кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 62 и 65 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. В избирателните списъци за произвеждане на втори тур в частичните и нови избори за кметове се включват българските граждани, които в периода между двата тура са придобили избирателни права, включително и навършващите 18 години към изборния ден.

Включените в избирателните списъци за първи тур се отпечатват автоматизирано от ГД „ГРАО" в МРРБ и в избирателните списъци за произвеждане на втори тур. Избирателите, включени за гласуване по настоящ адрес в списъците за произвеждане на първия тур на нови и частични избори за кметове, се отпечатват и в избирателните списъци и за втори тур, като в графа Забележки се вписва текст „н.а.".

2. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ предава на общинските администрации не по-късно от два дни преди изборния ден отпечатаните избирателни списъци.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения