Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1694-НС
София, 28.11.2019

ОТНОСНО: обявяване на Росен Малинов Малинов за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София

С вх. № НС-02-25 от 27.11.2019 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо от Народното събрание, с което се уведомява, че на 27 ноември 2019 г. е починал народният представител Стефан Ламбов Данаилов, избран от листата на коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, на изборите за народни представители в 44-то Народно събрание. Във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България е обективирана молба Централната избирателна комисия да обяви за народен представител следващия кандидат от листата на коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА Росен Малинов Малинов с ЕГН …, за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 

 

Зам. председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения