Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1692-ПВР/МИ
София, 8 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Горна Оряховица, област Велико Търново, назначена с Решение № 283-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-852 от 07.03.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Горна Оряховица, област Велико Търново, Мирослав Николов Петков, за освобождаване на члена на ОИК - Горна Оряховица, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева и назначаване за член на ОИК - Горна Оряховица, на Петър Йорданов Петров. Приложена е молба за освобождаване поради преминаване на друга работа от Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева; заверено копие от декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Петър Йорданов Петров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Горна Оряховица, област Велико Търново, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Горна Оряховица, област Велико Търново, Петър Йорданов Петров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения