Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1692-ПВР/МИ
София, 8 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Горна Оряховица, област Велико Търново, назначена с Решение № 283-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-852 от 07.03.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Горна Оряховица, област Велико Търново, Мирослав Николов Петков, за освобождаване на члена на ОИК - Горна Оряховица, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева и назначаване за член на ОИК - Горна Оряховица, на Петър Йорданов Петров. Приложена е молба за освобождаване поради преминаване на друга работа от Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева; заверено копие от декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Петър Йорданов Петров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Горна Оряховица, област Велико Търново, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Горна Оряховица, област Велико Търново, Петър Йорданов Петров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения