Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1685-ПВР/МИ
София, 5 март 2012 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член на ОИК – Омуртаг, област Търговище

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-850/01.03.2012 г. от Радка Йорданова Рашева - член на ОИК - Омуртаг, област Търговище, за  прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Омуртаг, област Търговище, Радка Йорданова Рашева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения