Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1684-МИ
София, 19 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от община Борован с вх. № МИ-06-724 от 14.11.2019 г. Към писмото е приложено предложение от Петър Станев Петров – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на ОИК – Борован. Предлага се на мястото на Ивка Антонова Гердова – секретар на ОИК – Борован, да бъде назначена Ани Мариянова Искренова.

Към предложението са приложени: молба от Ивка Антонова Гердова за освобождаването й като секретар на ОИК – Борован, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Ани Мариянова Искренова и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Борован, област Враца, Ивка Антонова Гердова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Борован, област Враца, Ани Мариянова Искренова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК – Борован, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения