Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1679-МИ
София, 5 март 2012 г.

ОТНОСНО: образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 280 и чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на частични избори за кметове се използват образците на изборни книжа, утвърдени с: Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обнародвани в ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), и образците на изборни книжа, утвърдени с т. 1 от Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. на Централната избирателна комисия (обнародвани в ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г.), с изключение на приложения № 16а и 20а.

2. Утвърждава образци на изборни книжа с № 16б и 20б, неразделна част от настоящото решение.

3. Вместо посочените в изборните книжа срокове в приложения № 1 избирателен списък част І (за обявяване); избирателен списък част І (за публикуване); приложения № 16, 20, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 40, 41 и 47 се прилагат сроковете, предвидени в чл. 280 от ИК и конкретизирани в хронограмата за съответния избор.

Решението и утвърдените с т. 2 изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения