Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1679-МИ
София, 5 март 2012 г.

ОТНОСНО: образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 280 и чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на частични избори за кметове се използват образците на изборни книжа, утвърдени с: Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обнародвани в ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), и образците на изборни книжа, утвърдени с т. 1 от Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. на Централната избирателна комисия (обнародвани в ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г.), с изключение на приложения № 16а и 20а.

2. Утвърждава образци на изборни книжа с № 16б и 20б, неразделна част от настоящото решение.

3. Вместо посочените в изборните книжа срокове в приложения № 1 избирателен списък част І (за обявяване); избирателен списък част І (за публикуване); приложения № 16, 20, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 40, 41 и 47 се прилагат сроковете, предвидени в чл. 280 от ИК и конкретизирани в хронограмата за съответния избор.

Решението и утвърдените с т. 2 изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения