Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1674-ПВР/МИ
София, 27 февруари 2012 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Белослав, област Варна, назначена с Решение № 231-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-831/22.02.2012 г. от Общинската ръководство на ПП „Движение за права и свободи" - Белослав, за промени в ОИК - Белослав, област Варна. Предлага се на мястото на Жанели Михайлова Миланова - член на ОИК - Белослав, да бъде назначена Февзия Мустафова Хасанова. Към предложението са приложени: уведомление от Жанели Михайлова Миланова за освобождаването й като член на ОИК - Белослав; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Февзия Мустафова Хасанова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белослав, област Варна, Жанели Михайлова Миланова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белослав, област Варна, Февзия Мустафова Хасанова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения