Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1669-МИ
София, 11 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Павел Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – Варна, за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация на 27.10.2019 г. от БТВ „МЕДИА ГРУП“ ЕАД

Постъпил е сигнал по електронната поща с вх. № МИ-10-257 от 30.10.2019 г. от Павел Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – Варна, за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация в изборния ден от БТВ „МЕДИА ГРУП“ ЕАД. А с вх. № МИ-15-348 от 04.11.2019 г. по административната преписка от Съвета за електронни медии е постъпил запис от програмата на доставчика на медийни услуги БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД.

В сигнала се твърди за нарушение на чл. 182, ал. 4 ИК от телевизия bTV чрез репортаж със заглавие „Гаф след гаф, част от обзорно предаване „МЕСТНИТЕ 2019“, излъчено на 27.10.2019 г., тъй като се дискредитирал инфраструктурният обект на бул. „Васил Левски“ в гр. Варна и по този начин се правели внушения срещу управлението на общината, чийто кмет е кандидат в провеждащите се местни избори. Прилага се текстова разпечатка на репортажа от интернет страницата на телевизия bTV със заглавие „Варненският „Васил Левски“: Булевард за пример или провал за милиони“.

Иска се след извършена проверка в случай че се установят нарушения, да се предприемат необходимите действия от Централната избирателна комисия по компетентност.

Сигналът е неоснователен.

Видно от административната преписка – репортаж със заставка „Гаф след гаф“ като част от обзорно информационно предаване „МЕСТНИТЕ 2019 ОТНОВО ТИ МЕСТИШ“ на телевизия bTV, е излъчен на 27.10.2019 г. от 16.26 до 16.31 ч. Този телевизионен репортаж не съдържа негативни квалификации и призиви за подкрепа или неподкрепа на конкретни поименно посочени кандидати, поради което няма нарушение на чл. 182, ал. 4 във връзка с § 1, т. 17 от ДР на ИК. В телевизионния репортаж се представя състояние на значим социално-инфраструктурен проблем за гр. Варна, обвързан в предаването по същество с обещанията и програмите на всички кандидати – участници в местните избори в община Варна на 27.10.2019 г. чрез внушение, че от избраните кандидати зависи и окончателното решаване и отстраняване на възникналите трудности с функционирането на бул. „Васил Левски“ – гр. Варна, което засяга обществения интерес и интересите на гражданите за подобряване на техния живот в общината.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ сигнала на Павел Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – Варна, за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация в изборния ден от БТВ „МЕДИА ГРУП“ ЕАД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения