Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1661-МИ
София, 6 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тополовград, област Хасково

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-279 от 05.11.2019 г. от ОИК - Тополовград, с приложено предложение от Васил Иванов Сяров – упълномощения представител на ПП ГЕРБ за назначаване на Мирослав Стоянов Тумбалов за председател на ОИК – Тополовград, на мястото на Кремия Мартинова Димитрова, на който с Решение № 1658-МИ от 4 ноември 2019 г. на ЦИК предсрочно са прекратени пълномощията.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мирослав Стоянов Тумбалов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Тополовград, област Хасково, Мирослав Стоянов Тумбалов, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения