Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 166-ЕП
София, 15 април 2014 г.

ОТНОСНО: обхвата на проверката по чл. 17, ал. 3 и 4 във връзка с ал. 5 и чл. 16 от Изборния кодекс

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 3 и 4 във връзка с ал. 5 и чл. 16, чл. 31, ал. 1 и чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Проверката по чл. 17, ал. 3, 4 и 5 във връзка с чл. 16 от Изборния кодекс дали заявилите, че ще гласуват извън страната отговарят на изискванията по чл. 350, ал. 1 от ИК се извършва на база на данните, вписани в Националния регистър на населението в ГД „ГРАО" в МРР.

2. Проверката обхваща наличието на активно избирателно право на гражданите, подали заявление за гласуване извън страната по реда на чл. 16, ал. 1 от ИК, както следва:

- наличието на постоянен адрес на територията на Република България за периода от 25.02.2014 г. до 25.05.2014 г., включително;

- наличието на настоящ адрес на територията на Република България или на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, за периода от 25.02.2014 г. до 25.05.2014 г., включително;

- навършени 18 години към 25 май 2014 г., включително;

- изтърпява ли наказание лишаване от свобода към 25 май 2014 г., включително;

- дали лицето не е поставено под запрещение.

3. Лицата, които не отговарят на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК и § 1, т. 2 от ДР на ИК, не се включват в списъка на заявителите по чл. 31, ал. 1 от ИК, електронното заявление не се потвърждава и ако лицето е посочило електронен адрес, се уведомява за това обстоятелство незабавно на посочения електронен адрес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения