Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 166-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кричим, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Кричим, област Пловдив, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-12 от 03.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 27.07.2011 г. и 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Кричим.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кричим, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светослав Ангелов Миндов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Теодора Георгиева Кирякова

 

СЕКРЕТАР:

Ожгюн Смаилова Джаналиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Асенова Витанова

 

 

Гергана Атанасова Танчева

 

 

Марийка Асенова Михайлова

 

 

Веселина Тодорова Мецанова

 

 

Диана Павлова Битова

 

 

Светлана Анастасова Попова

 

 

Мариета Пламенова Паракосова

 

 

Теменужка Емилова Льотева

 

 

Здравка Георгиева Бодурова

 

 

Асенка Атанасова Иванова

 

 

Ирена Иванова Колева

 

 

Костадин Илиев Шопов

 

 

Йордан Стефанов Караколев

 

 

Величка Ангелова Цветкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения