Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1659-МИ
София, 5 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Тома Георгиев Белев – кандидат за общински съветник в Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № С-58-6 от 03.11.2019 г. от Тома Георгиев Белев – кандидат за общински съветник в Столична община от коалиция „Демократична България – Обединение“, за извършено нарушение от „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, жк „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, представлявано от Петьо Христов Блъсков – управител, като собственик на печатна медиа и доставчик на онлайн новинарски услуги, за извършено нарушение на чл. 188, ал. 1 ИК.

В сигнала се сочи, че във вестник „Труд“ и в сайта trud.bg са публикувани шест публикации, по които е поискано право на отговор и такъв не е публикуван, както следва:

 1. „Тома Белев: Вън“, публикувана във в. „Труд“ на 23.10.2019 г., с изпратен отговор на 24.10.2019 г.
 2. „Настояват за спиране на финансовото подпомагане от държавата на Тома Белев“, публикувана на сайта trud.bg на 22.10.2019 г., с изпратен отговор на 24.10.2019 г.
 3. „Тома Белев – едрият зелен търговец“, публикувана във в. „Труд“ на 07.10.2019 г., с изпратен отговор на 24.10.2019 г.
 4. „Тома Белев – едрият зелен търговец“, публикувана на сайта trud.bg на 06.10.2019 г., с изпратен отговор на 24.10.2019 г.
 5. „Съсипителят на Витоша с цел да я защитава“, публикувана във в. „Труд“ на 04.10.2019 г., с изпратен отговор на 20.10.2019 г.
 6. „Съсипителят на Витоша с цел да я защитава“, публикувана на сайта trud.bg на 03.10.2019 г., с изпратен отговор на 20.10.2019 г.

Със сигнала се иска откриване на административнонаказателно производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Във връзка с публикуваните статии Централната избирателна комисия намира за установено, че сигналоподателят в качеството му на кандидат за общински съветник е изпратил на посочените дати на електронната поща на в. „Труд“ искания за публикуване на отговор, ведно със съответните отговори.

При извършената проверка не се установи съответните изпратени отговори да са публикувани в печатното издание или онлайн новинарското издание на в. „Труд“, в т.ч. съгласно изискванията на чл. 188, ал. 1 ИК, а именно публикуването на отговора да става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар незабавно след получаването му. С писмо изх. № МИ-20-346/03.11.2019 г., изпратено и до електронната поща pblusk[email protected], Централната избирателна комисия е поискала да се удостовери дали и кога са публикувани изпратените от сигналоподателя отговори на посочените по-горе статии, но до датата на приемане на настоящото решение отговор не е получен.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира, че е осъществено нарушение на чл. 188, ал. 1 ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 188, ал. 1, чл. 485, ал. 1 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 188, ал. 1 ИК по отношение на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, жк „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, представлявано от Петьо Христов Блъсков – управител, като собственик на в. „Труд“ и доставчик на онлайн новинарска услуга, за това, че не са публикувани отговори, получени от Тома Георгиев Белев – кандидат за общински съветник в Столична община от коалиция „Демократична България – Обединение“, на следните статии: „Тома Белев: Вън“ – на 23.10.2019 г.; „Настояват за спиране на финансовото подпомагане от държавата на Тома Белев“– на 22.10.2019 г., с изпратен отговор на 24.10.2019 г.; „Тома Белев – едрият зелен търговец“– на 07.10.2019 г., с изпратен отговор на 24.10.2019 г.; „Тома Белев – едрият зелен търговец“ – на 06.10.2019 г.; „Съсипителят на Витоша с цел да я защитава“ – на 04.10.2019 г.; „Съсипителят на Витоша с цел да я защитава“ – на 03.10.2019 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на чл. 188, ал. 1 ИК на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, жк „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, представлявано от Петьо Христов Блъсков – управител.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения