Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1657-МИ
София, 4 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от СЕМ за нарушение по чл. 183, ал. 2 и чл. 190 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги Нова Броудкастинг груп ЕООД

С вх. № МИ-20-341/01.11.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие на нарушения на чл. 183, ал. 2 и чл. 190 ИК, извършени от доставчика на медийни услуги Нова Броудкастинг груп ЕООД за излъчено интервю на 31.10.2019 г. от 16:17 до 16:27 ч. в предаването „Плюс-минус“ по Нова телевизия, с кандидата за кмет на район „Младост“ – Столична община, Мария Илиева.

Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител CD със запис на част от предаването „Плюс-минус“, предоставено за разпространение на 31.10.2019 г. от 16:08 до 16:27 часа в програма Нова телевизия на доставчика на медийни услуги Нова Броудкастинг Груп ЕООД.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на авторския материал и извърши проверка, приема за установено следното:

Телевизионният материал безспорно има характер на предизборен агитационен материал – интервю с кандидата за кмет на район „Младост“ – Столична община от Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“ Мария Илиева, в предаването „Плюс-минус“ на Нова телевизия. В същия липсва предвиденият в чл. 183, ал. 2 ИК задължителен атрибут на всеки агитационен материал, а именно информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

От извършената проверка на страницата на Нова телевизия се установи, че е публикуван сключен договор с Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“ със срок на излъчване от 29.10.2019 г. до 01.11.2019 г.

С искане за право на отговор от 31.10.2019 г. кандидатът за кмет на район „Младост“ – Столична община, арх. Стефан Стефанов от коалиция „БСП за България“ твърди, че в същото предаване кандидатът за кмет Мария Илиева директно е засегнала неговото име и работа като главен архитект на район „Младост“, позовавайки се на цитатите: „Районният архитект Стефан Стефанов издаде разрешение за строеж“ и „Г-жа Фандъкова поиска оставката на районния архитект. Той в ответна реакция стана кандидат за кмет, подкрепян от БСП, като хората ще преценят доколко може да се има доверие на човек, който не е защитил техните интереси“.

Искането е изпратено чрез електронно писмо до „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД с копие до Съвета за електронни медии, Централна избирателна комисия и Общинска избирателна комисия – Столична община на 31.10.2019 г., 19:19 ч., чрез електронните им пощи, както следва: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. В конкретния агитационен материал така информация липсва, което се удостоверява и от сигнала на СЕМ.

От събраните по преписката доказателства се удостоверява, че искането за право на отговор по смисъла на чл. 190 ИК е депозирано от арх. Стефан Стефанов в 19:19 ч. на 31.10.2019 г. чрез електронната поща на Нова телевизия и следователно в определения от закона срок – 24 часа след излъчването на предаването. По преписката липсват данни да е предоставено от Нова Броудкастинг груп ЕООД право на отговор на арх. Стефан Стефанов по повод на предаването „Плюс-минус“ по Нова телевизия, с което не е изпълнено задължение по чл. 190 ИК. Неизпълнението на това задължение се доказва и от сигнала на Съвета за електронни медии.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира, че са осъществени нарушения на чл. 183, ал. 2 и чл. 190 ИК.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения