Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1651-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено от информационния сайт Pirinsko.com

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № С-126-2/03.11.2019 г. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от проучвания в изборния ден от информационния сайт Pirinsko.com, към 16:32 часа на 3 ноември 2019 г.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че в 16:32 ч. на 3 ноември 2019 г. на интернет страницата на информационния сайт на Pirinsko.com е публикувана информация за наличие на резултати от проучвания в изборния ден под заглавие „Изненада в крепост на Цветанов – Благоевград! Камбитов отстъпва с 45% кметския пост на Томов с 52%!“

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата на информационния сайт Pirinsko.com относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове, извършено в 16:32 ч. на 3 ноември 2019 г. от информационния сайт Pirinsko.com, собственост на „ПИРИНСКО КОМ“ ЕООД, ЕИК 203476818, с адрес гр. Благоевград 2700, Стопански двор № 1, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, ЕГН …, едноличен собственик на капитала и управител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ПИРИНСКО КОМ“ ЕООД, ЕИК 203476818, с адрес гр. Благоевград 2700, Стопански двор № 1, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, ЕГН …, едноличен собственик на капитала и управител.

УКАЗВА на „ПИРИНСКО КОМ“ ЕООД да премахне от интернет страницата на сайта pirinsko.com публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения