Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1651-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 ИК, извършено от информационния сайт Pirinsko.com

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № С-126-2/03.11.2019 г. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от проучвания в изборния ден от информационния сайт Pirinsko.com, към 16:32 часа на 3 ноември 2019 г.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че в 16:32 ч. на 3 ноември 2019 г. на интернет страницата на информационния сайт на Pirinsko.com е публикувана информация за наличие на резултати от проучвания в изборния ден под заглавие „Изненада в крепост на Цветанов – Благоевград! Камбитов отстъпва с 45% кметския пост на Томов с 52%!“

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата на информационния сайт Pirinsko.com относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове, извършено в 16:32 ч. на 3 ноември 2019 г. от информационния сайт Pirinsko.com, собственост на „ПИРИНСКО КОМ“ ЕООД, ЕИК 203476818, с адрес гр. Благоевград 2700, Стопански двор № 1, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, ЕГН …, едноличен собственик на капитала и управител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ПИРИНСКО КОМ“ ЕООД, ЕИК 203476818, с адрес гр. Благоевград 2700, Стопански двор № 1, представлявано от Иван Добринов Хамбарджийски, ЕГН …, едноличен собственик на капитала и управител.

УКАЗВА на „ПИРИНСКО КОМ“ ЕООД да премахне от интернет страницата на сайта pirinsko.com публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения