Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 165-ЕП
София, 15 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатска листа на партия „ГЕРБ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от партия „ГЕРБ“, подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ партията чрез пълномощниците Цветан Генчев Цветанов и Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на 12 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатска листа на партия „ГЕРБ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: Мария Иванова Габриел, Андрей Андреев Ковачев, Андрей Гришев Новаков, Ева Константинова Майдел, Асим Ахмед Адемов, Александър Йорданов Александров, Лиляна Павлова Павлова, Емил Йорданов Радев, Ивелина Веселинова Василева, Марин Ташев Захариев, Иво Кирилов Ралчовски, Младен Николов Шишков, Николай Стефанов Диков, Камен Светлозаров Костов, Йоана Георгиева Йончева-Фильова, Жечо Дончев Станков и Илия Димитров Лазаров.

Партията е регистрирана с Решение № 88-ЕП от 7 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени следните документи:

1. Заявление-декларация по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.;

2. Пълномощно № КО-Г-199 от 10.04.2019 г. от председателя и представляващ партия „ГЕРБ“ Бойко Методиев Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов и Цветомир Петров Паунов.

По преписката е представено писмо с изх. № 90-03-448 от 15.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на партия „ГЕРБ“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „ГЕРБ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 1. Мария Иванова Габриел
 2. Андрей Андреев Ковачев
 3. Андрей Гришев Новаков
 4. Ева Константинова Майдел
 5. Асим Ахмед Адемов
 6. Александър Йорданов Александров
 7. Лиляна Павлова Павлова
 8. Емил Йорданов Радев
 9. Ивелина Веселинова Василева
 10. Марин Ташев Захариев
 11. Иво Кирилов Ралчовски
 12. Младен Николов Шишков
 13. Николай Стефанов Диков
 14. Камен Светлозаров Костов
 15. Йоана Георгиева Йончева-Фильова
 16. Жечо Дончев Станков
 17. Илия Димитров Лазаров

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения