Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 165-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мизия, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Мизия, област Враца, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-18 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Мизия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Мизия, област Враца, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галина Иванова Калмушка

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Петков Наков

 

СЕКРЕТАР:

Даниела Симчова Цековска

 

ЧЛЕНОВЕ:

Гергана Тошкова Георгиева

 

 

Даря Бойкова Златанова

 

 

Галина Димитрова Лисичкова

 

 

Цветан Василев Петров

 

 

Сергей Върбанов Туртански

 

 

Пепа Йончева Петкова

 

 

Надя Йорданова Ставрева

 

 

Марин Стойнев Тасев

 

 

Георги Димитров Белински

 

 

Марин Тошев Маринов

 

 

Валерия Иванова Цурова

 

 

Венцислава Боянова Пачева

 

 

Мая Александрова Иванова

 

 

Галина Константинова Йолкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения