Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1648-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на заглавната страница на сайта standartnews.com

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № С-100-2 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на заглавната страница на сайта standartnews.com.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че на 3 ноември 2019 г. в 12.00 ч. на заглавната страница на сайта standartnews.com са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на София:

Йорданка Фандъкова – 53.1%, Мая Манолова – 43.4%; за кмет на Варна: Иван Портних – 57.3%, Костадин Костадинов – 42,7%; за кмет на Пловдив: Здравко Димитров- 63,4%, Славчо Атанасов – 32,7%; за кмет на Русе: Пенчо Милков – 58,2%, Диана Иванова – 37,7%; за кмет на Плевен Георг Спартански – 55,3%, Мирослав Петров – 39,5%; за кмет на Благоевград: Атанас Камбитов – 48,5%, Румен Томов – 46,6%.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на заглавната страница на сайта standartnews.com относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г., извършено на 3 ноември 2019 г. в 12.00 часа, от СТАНДАРТ НЮЗ АД, ЕИК 831239700, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 9, представлявано от Георги Цанов Иванов, ЕГН ….

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на СТАНДАРТ НЮЗ АД, ЕИК 831239700, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 9, представлявано от Георги Цанов Иванов, ЕГН ….

УКАЗВА на СТАНДАРТ НЮЗ АД незабавно да премахне от заглавната страница на сайта standartnews.com публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения