Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 164-ЕП
София, 15.04.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК относно регистрация на партия „Възраждане“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка. Заявеното искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината е „Възраждане“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, като:

- в мотивите на решението текстът „Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Възраждане“ да се чете „Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Възраждане“;

- в диспозитива на решението текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП „Възраждане“ да се чете „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Възраждане“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.04.2019 в 21:11 часа

Свързани решения:

124-ЕП/10.04.2019

Календар

Решения

  • № 487-ЕП/ПВР/НС/НР / 17.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в Областна администрация – Благоевград, в което се съхранява документацията на РИК от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 486-МИ / 17.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Айтос, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

  • № 485-ЕП / 17.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

  • всички решения