Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 164-ЕП
София, 15.04.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК относно регистрация на партия „Възраждане“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка. Заявеното искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината е „Възраждане“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, като:

- в мотивите на решението текстът „Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Възраждане“ да се чете „Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Възраждане“;

- в диспозитива на решението текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП „Възраждане“ да се чете „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Възраждане“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.04.2019 в 21:11 часа

Свързани решения:

124-ЕП/10.04.2019

Календар

Решения

  • № 1141-МИ / 19.09.2019

    относно: жалба от Симеон Славейков Костадинов, упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу Решение № 24 МИ от 16.09.2019 г., Решение № 25 МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 26 МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Симитли, област Благоевград

  • № 1140-МИ / 19.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 1139-МИ / 19.09.2019

    относно: решение № 35 от 17.09.2019 г. на ОИК в община Белица за освобождаване член на комисията

  • всички решения