Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 164-ЕП
София, 15.04.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК относно регистрация на партия „Възраждане“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка. Заявеното искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината е „Възраждане“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, като:

- в мотивите на решението текстът „Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Възраждане“ да се чете „Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Възраждане“;

- в диспозитива на решението текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП „Възраждане“ да се чете „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Възраждане“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.04.2019 в 21:11 часа

Свързани решения:

124-ЕП/10.04.2019

Календар

Решения

  • № 189-ЕП / 19.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 188-ЕП / 19.04.2019

    относно: възлагане на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 187-ЕП / 19.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения