Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 164-ЕП
София, 15.04.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК относно регистрация на партия „Възраждане“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка. Заявеното искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината е „Възраждане“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, като:

- в мотивите на решението текстът „Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Възраждане“ да се чете „Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Възраждане“;

- в диспозитива на решението текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП „Възраждане“ да се чете „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Възраждане“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

124-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения