Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 164-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Медковец, област Монтана, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-36 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Медковец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василка Борисова Нинкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Божинов Ценков 

 

СЕКРЕТАР:

Румяна Иванова Динчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Милена Григорова Табакова

 

 

Олга Пенчова Ковачева

 

 

Спаска Илиева Захариева

 

 

Валя Илиева Кирилова

 

 

Виолета Цветанова Лазарова

 

 

Илиян Сашов Първанов

 

 

Юлия Ценова Горанова

 

 

Петко Генадиев Георгиев

 

 

Нели Първанова Табакова

 

 

Николинка Борисова Маринова

 

 

Ема Борисова Кирилова

 

 

Соня Дамянова Ангелова

 

 

Донна Димитрова Александрова

 

 

Виолета Йорданова Ерменкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения