Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 164-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Медковец, област Монтана, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-36 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Медковец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василка Борисова Нинкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Божинов Ценков 

 

СЕКРЕТАР:

Румяна Иванова Динчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Милена Григорова Табакова

 

 

Олга Пенчова Ковачева

 

 

Спаска Илиева Захариева

 

 

Валя Илиева Кирилова

 

 

Виолета Цветанова Лазарова

 

 

Илиян Сашов Първанов

 

 

Юлия Ценова Горанова

 

 

Петко Генадиев Георгиев

 

 

Нели Първанова Табакова

 

 

Николинка Борисова Маринова

 

 

Ема Борисова Кирилова

 

 

Соня Дамянова Ангелова

 

 

Донна Димитрова Александрова

 

 

Виолета Йорданова Ерменкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения