Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1635-НС
София, 10 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с вх. № НС-05-6/19 от 05.02.2023 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 05.02.2023 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниел Боянов Цветанов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ненчо Илиев Нешев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росен Кръстев Ангелов

 

СЕКРЕТАР:

Васил Цветанов Бенов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пламенка Найденова Цветкова

 

 

Елеонора Валериева Петрова

 

 

Захарин Иванов Захариев

 

 

Славяна Младенова Николова

 

 

Иван Видолов Иванов

 

 

Ирена Петрова Николова

 

 

Наталия Димитрова Петрова

 

 

Владимир Цоков Иванов

 

 

Антонио Яниславов Стоянов

 

 

 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1668-НС/

1709-НС/

Календар

Решения

 • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения