Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1630-НС
София, 10 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас с вх. № НС-05-6 от 04.02.2023 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 04.02.2023 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Михаил Димитров Хаджиянев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Василев Арнаудов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Кънчев Михов

 

СЕКРЕТАР:

Емине Хасан Иляз

 

ЧЛЕНОВЕ:

Наталия Здравкова Минкова

 

 

Анелия Стоянова Долапчиева

 

 

Пламена Танева Апостолова

 

 

Таня Иванова Стоянова-Рангелова

 

 

Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова

 

 

Стефан Тодоров Пенчев

 

 

Светлана Костадинова Янушева

 

 

Росица Велчева Димова

 

 

Виолета Атанасова Диянова

 

 

Иван Георгиев Иванов

 

 

Кина Атанасова Шереметова-Бошева

 

 

Христина Стаматова Хаджиатанасова

 

 

Магдалена Стоянова Петкова

 

 

 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения