Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1629-НС
София, 10 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с вх. № НС-05-6/28 от 06.02.2023 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 04.02.2023 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Велин Марков Жеков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дарина Димитрова Илиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марияна Георгиева Пантелеева

 

СЕКРЕТАР:

Олга Николаева Куцарова-Томова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Христова Стефанова

 

 

Красимир Нанев Коев

 

 

Пенка Стоева Бакалова

 

 

Румяна Денчева Цветкова

 

 

Емил Киров Пенков

 

 

Жени Димитрова Калчева

 

 

Катя Димитрова Минчева

 

 

Орхан Мехмед Мехмед

 

 

Галина Иванчева Димитрова

 

 

Аделина Атанасова Демирева

 

 

Олег Димитров Атанасов

 

 

Доля Цветанова Пчелинска-Бойчева

 

 

Георги Кънчев Тодоров

 

 

 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения