Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1629-МИ
София, 02.11.2019

ОТНОСНО: жалба от Е. Д. Е. срещу решение № 103-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1350 от 01.11.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш, от Е. Д. Е. срещу решение № 103-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш.

С оспореното решение ОИК – Полски Тръмбеш е приела, че Е. Д. Е. е нарушил разпоредбата на чл. 182, ал. 4 във връзка с § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Жалбоподателят твърди, че решението е необосновано, недоказано и несъответстващо на закона.

Жалбоподателят твърди, че не е извършил така вмененото му нарушение. Моли Централната избирателна комисия да отмени изцяло решение № 103-МИ на ОИК – Полски Тръмбеш.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като решение № 103-МИ от 27.10.2019 г. е издадено в изпълнение и на разпоредбите на чл. 495, ал. 1, чл. 496, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 498 ИК и представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лицата, извършили нарушение в хода на изборния процес, в конкретния случай нарушение по чл. 182, ал. 4 ИК. По своята правна същност оспореното решение съставлява акт, поставящ начало на административнонаказателно производство. По отношение на установяването на административно нарушение чл. 498 ИК изрично препраща към ЗАНН, съгласно който на обжалване подлежи крайният акт – евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага съответно административно наказание.

По аргумент от разпоредбата на чл. 44, ал. 1 ЗАНН жалбоподателят разполага с признатата от закона правна възможност да възрази при съставянето на акта за установяване на административно нарушение от председателя на ОИК – Полски Тръмбеш, както и да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Д. Е., срещу решение № 103-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Полски Тръмбеш.

Решението на ОИК – Полски Тръмбеш подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 1822-МИ / 04.06.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Плевен, област Плевен

 • № 1821 / 04.06.2020

  относно: приемане Правила за дейността на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към Централната избирателна комисия

 • № 1820-МИ / 28.05.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич

 • всички решения