Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1622-МИ
София, 13 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: образци на изборни книжа за произвеждане на нови избори за общински съветници

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава образци на изборни книжа със следните номера: 32, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 71, 72, 77, 78, 83, 84, 89, 92, 94 и 102, неразделна част от настоящото решение.

2. При произвеждане на нови избори за общински съветници се използват и образците на изборни книжа, приети с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 98 от 13 декември 2011 г., приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 97, 98, 99 и 101.

Решението и утвърдените с т. 1 образци на изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения