Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 162-ЕП
София, 14 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, подписано от трима избиратели, в състав: Мариана Кирилова Иванова, Иван Христов Минов и Деница Николова Маркова за издигане  кандидатурата на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., заведено под № 9 в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: протокол за учредяване на инициативния комитет от 12 април 2014 г. за издигане кандидатурата на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България; решение от 12 април 2014 г. инициативния комитет да бъде представляван от Иван Христов Минов и решение, с което Мариана Кирилова Иванова е определена за отговорно лице по смисъла на чл. 164, ал. 1 от ИК; нотариално заверени образци от подписите на Мариана Кирилова Иванова, Иван Христов Минов и Деница Николова Маркова;  декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК- 3 броя (Приложение № 60 от изборните книжа) и 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК (Приложение № 61 от изборните книжа); платежно нареждане от ЦКБ АД № 42317П-АБ-7060 от 14.04.2014 г. за внесен депозит по чл. 129 от ИК; рамков договор за откриване на специална банкова сметка за обслужване на предизборната кампания № 11241660 от 14.04.2014 г. на името на Иван Христов Минов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 1 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

Мариана Кирилова Иванова, ЕГН ...

Иван Христов Минов, ЕГН ...

Деница Николова Маркова, ЕГН ...

 

за издигане на Валентин Любомиров Богданов, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения