Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 162-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Плевен, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Плевен, област Плевен, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. ОИК-70 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Плевен, област Плевен, в състав от 25 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румен Лилянов Цачев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Айгюл Алиева Хасанова

 

СЕКРЕТАР:

Николай Тодоров Диков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ярослав Николов Димитров

 

 

Евгения Вескова Миланова-Аршинкова

 

 

Татяна Николова Георгиева

 

 

Гергана Георгиева Цветкова

 

 

Валери Трифонов Начев

 

 

Аделина Димова Грозева

 

 

Таня Йорданова Минчева

 

 

Евгения Върбанова Станева

 

 

Калин Иванов Хаджиев

 

 

Бранимир Маринов Мирчев

 

 

Анатолий Емануилов Манолов

 

 

Юлия Генова Петровска

 

 

Моника Събева Чочева-Лилакова

 

 

Маргарита Лазарова Николова

 

 

Руси Иванов Мънков

 

 

Алберт Емилов Илиев

 

 

Сузан Ваит Зечири

 

 

Николинка Крумова Добрева

 

 

Димитра Лазос Сукалопулу-Динчева

 

 

Марсел Леонов Мойсеев

 

 

Камен Симеонов Ценов

 

 

Атанас Иванов Иванов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения