Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1618-МИ
София, 1 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 14-1 от 01.11.2019 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“, подписано от представляващия Нели Генова Делгянска, чрез Елеонора Драганова Богданова, регистрирана с Решение на ЦИК № 1535-МИ от 25.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като организация наблюдател. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска, в полза на Елеонора Драганова Богданова;

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска, в полза на 454 (четиристотин петдесет и четири) лица – представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 454 (четиристотин петдесет и четири) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 454 лица.

С вх. № МИ-18-45 от 01.11.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 433 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК. За 21 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 433 (четиристотин тридесет и трима) упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                  

Иван Бориславов Димов

2.                  

Христо Петев Стайков

3.                  

Благой Станчев Станчев

4.                  

Илияна Атанасова Ангелова

5.                  

Мария Ивайлова Делева

6.                  

Дима Николаева Димова

7.                  

Ирина Валериева Панчева

8.                  

Ана Иванова Камовска

9.                  

Петко Атанасов Нинев

10.             

Стоил Костадинов Палафутов

11.             

Малин Денков Папазов

12.             

Иван Любомиров Ненчев

13.             

Габриел Онник Чамурджиян

14.             

Цветелина Андреева Васева

15.             

Димитрина Атанасова Никова

16.             

Димитър Петров Кременаров

17.             

Тодор Василев Панчев

18.             

Мария Вихърова Величкова

19.             

Надка Живкова Азова

20.             

Мариана Илийчева василева

21.             

Анка Димитрова Атанасова

22.             

Тони Петкова Витанова

23.             

Христина Христова Гатева

24.             

Георги Цанков Мишев

25.             

Емилия Георгиева Манолова

26.             

Екатерина Добрева Добрева

27.             

Юлия Георгиева Джарова

28.             

Таньо Славчев Николов

29.             

Георги Русев Катерински

30.             

Костадин Димитров Шкембиев

31.             

Олга Генадиевна Солодова

32.             

Мирослава Иванова Митева

33.             

Християния Димитрова Семерджиева

34.             

Гергана Йорданова Видолова

35.             

Марийка Трендафилова Стоянова

36.             

Петя Неделчева Ангелова

37.             

Лушка Лукова Бундова

38.             

Тодор Христов Чешмеджиев

39.             

Неделин Колев Делчев

40.             

Веселин Георгиев Григоров

41.             

Мария Георгиева Чешмеджиева

42.             

Вилиана Маринова Благоева

43.             

Цанета Георгиева Димитрова

44.             

Тихомира Добчева Николова

45.             

Иван Димитров Костадинов

46.             

Арсения Трифонова Дончева

47.             

Росен Йосифов Бакалов

48.             

Петко Неделчев Кирков

49.             

Жулиет Миленова Яркова

50.             

Божанка Димитрова Серафимова-Михайлова

51.             

Калоян Красимиров Кунчев

52.             

Елисавета Василева Даскалова

53.             

Росица Димитрова Казиска

54.             

Алекс Стефанов Стоименов

55.             

Красимир Василев Величков

56.             

Златан Фердинандов Колев

57.             

Виктория Светлинова Георгиева

58.             

Стоян Василев Петров

59.             

Петър Владимиров Стойчев

60.             

Жеко Илков Петров

61.             

Донка Жекова Киркова

62.             

Недялка Василева Стойнова

63.             

Теодора Владимирова Георгиева

64.             

Ралица Господинова Грозева

65.             

Васка Петрова Маркова

66.             

Димитрина Евгениева Георгиева

67.             

Иво Костадинов Тенов

68.             

Росица Вескова Гаджакова

69.             

Радка Любенова Андреева

70.             

Паолина Тихомирова Тодорова

71.             

Мария Николаева Петева

72.             

Владимир Спиров Костов

73.             

Елмона Бадваган Ерамян

74.             

Илияна Тонева Пепеланова

75.             

Величко Христов Кожухаров

76.             

Ева-Мария Антоний Райчевска

77.             

Антония Антонова Райчевска

78.             

Радостин Йорданов Карамфилов

79.             

Небахат Ахмед Пехливан

80.             

Ивайло Ангелов Фортев

81.             

Кольо Василев Василев

82.             

Александър Любенов Харизанов

83.             

Петър Божидаров Шопов

84.             

Ангел Иванов Фортев

85.             

Анастасия Димитрова Палазова

86.             

Антоанета  Крумова Стоянова

87.             

Елизабет Марио Дилкова

88.             

Йорданка Димитрова Димитрова

89.             

Звездалина Руменова Маджирова

90.             

Мария Петрова Спасова

91.             

Гергана Данаилова Геранова

92.             

Димка Иванова Димитрова

93.             

Нина Александрова Куцоянис

94.             

Гюлфие Рамадан Ибиш

95.             

Огнян Маринов Велев

96.             

Велин Димитров Палазов

97.             

Тодор Николов Бързински

98.             

Йорданка Василева Фортева

99.             

Соня Иванова Овнарова

100.         

Радослав Цветанов Барболов

101.         

Пенка Димитрова Найденова

102.         

Ася Димитрова Найденова

103.         

Нонка Петрова Иванова

104.         

Иванка Георгиева Кюрова

105.         

Мария Андреева Маерова

106.         

Минчо Димитров Баев

107.         

Атанас Захариев Илиев

108.         

Вяра Христова Николова

109.         

Борислав Здравков Маргаритов

110.         

Лазар Игнатов Пунгеров

111.         

Веселина Костова Димитрова

112.         

Лалка Мирчева Бояджиева

113.         

Зора Веселинова Маргаритова

114.         

Красимир Радков Хаджиев

115.         

Константин Митов Крънчев

116.         

Иван Николов Николов

117.         

Величко Тодоров Величков

118.         

Ангел Стоилов Атанасов

119.         

Светослав Костадинов Вулджев

120.         

Георги Димитров Алексиев

121.         

Антон Димитров Балъмов

122.         

Теодора Недкова Чанева

123.         

Даниела Иванова Величкова

124.         

Стоянка Николова Иванова

125.         

Илиян Димитров Данев

126.         

Недялко Филипов Терзиев

127.         

Кристиан Дечков Стоянов

128.         

Момчил Димитров Трифонов

129.         

Мария Тодорова Караминчева

130.         

Димитър Иванов Евтимов

131.         

Атанас Иванов Атанасов

132.         

Любен Младенов Брънзалов

133.         

Гала Стоянова Атанасова

134.         

Найден Митков Салтъков

135.         

Тодин Костов Бояджиев

136.         

Христо Костов Динев

137.         

Мария Маркова Стойчева

138.         

Кирчо Милков Николов

139.         

Александър Тодоров Стойчев

140.         

Боян Борисов Сивинов

141.         

Петкана Петрова Даракчиева

142.         

Антония Ивова Русева

143.         

Ивайло Николов Иванов

144.         

Людмил Константинов Люцканов

145.         

Пенка Донева Дончева

146.         

Марияна Добрева Димитрова

147.         

Величка Николова Славова

148.         

Христо Ангелов Дафков

149.         

Евгения Денева Стоянова

150.         

Цветан Иванов Белчев

151.         

Йорданка Тодорова Николова

152.         

Пенка Стоянова Николова

153.         

Минка Миткова Кирева

154.         

Весела Иванова Гюзелева

155.         

Мария Христова Динева

156.         

Коста Петров Динев

157.         

Величка Тодорова Илиева

158.         

Антоний Велинов Карафезиев

159.         

Соня Илиева Илиева

160.         

Мария Тодорова Галибарска

161.         

Веска Димитрова Стойкова

162.         

Радка Ангелова Запрева

163.         

Петър Янков Запрев

164.         

Десислава Каменова Ботева-Иванова

165.         

Софка Радева Дочева

166.         

Антон Светлинов Димитров

167.         

Стелиана Марианова Андреева

168.         

Даниела Димитрова Гатева

169.         

Стефка Бойкова Гешева

170.         

Николета Валентинова Найденова

171.         

Нели Николаева Славчева

172.         

Милен Кирчев Николов

173.         

Катя Димитрова Каранова

174.         

Теодора Атанасова Витанова

175.         

Йоана Костадинова Ганчева

176.         

Никола Дончев Николов

177.         

Илия Тодоров Панов

178.         

Ирина Иванова Маринова

179.         

Анжела Красимирова Стефанова

180.         

Йорданка Йонкова Бързева

181.         

Елена Запрянова Бързева

182.         

Анка Асенова Христева

183.         

Цветелина Костадинова Христева

184.         

Нъшан Якоб Деркалестаниан

185.         

Динко Петров Делийски

186.         

Алис Сироп Толева

187.         

Димитър Спасов Кьосев

188.         

Емил Атанасов Атанасов

189.         

Любомир Тодоров Димитров

190.         

Тодор Любомиров Димитров

191.         

Яна Великова Керанова

192.         

Софка Любенова Талахчиева

193.         

Венцислава Тошкова Елмазова

194.         

Надя Александрова Илиева

195.         

Атанаска Петрова Чончорова

196.         

Иванка Калчева Методиева

197.         

Гинка Колева Челибакова

198.         

Христо Деянов Генчев

199.         

Гита Стоилова Дерузова

200.         

Кирил Димитров Андонов

201.         

Соня Димитрова Киркова

202.         

Георги Николаев Протопопов

203.         

Антон Лилков Шотаров

204.         

Христина Тошкова Лалова

205.         

Никола Георгиев Семерджиев

206.         

Зорница Атанасова Запрянова

207.         

Ана Георгиева Лазарова

208.         

Калин Димитров Бончев

209.         

Иванка Тодорова Тодорова

210.         

Иванка Ганчева Караиванова

211.         

Стефка Петрова Георгиева

212.         

Мариета Милчева Караиванова

213.         

Дарина Коева Кръстева

214.         

Веско Желязков Желязков

215.         

Илияна Николова Бенина

216.         

Радка Маринова Драганова

217.         

Елена Николова Маринова

218.         

Иван Владимиров Дуевски

219.         

Анета Николова Радина-Буцева

220.         

Калин Христов Кумановали

221.         

Пешо Павлов Какарски

222.         

Соня Темелкова Кузева

223.         

Георги Николов Бухов

224.         

Станислав Кръстев Тодоров

225.         

Радка Иванова Манолова- Атанасова

226.         

Татяна Петкова Дачева

227.         

Тодор Делчев Атанасов

228.         

Ина Йорданова Пондева

229.         

Красимир Христосов Йорданов

230.         

Николай Йорданов Арнаудов

231.         

Мариян Цветанов Доткин

232.         

Емануил Николаев Амбарев

233.         

Николай Емануилов Амбарев

234.         

Атанас Йорданов Йорданов

235.         

Невена Илиева Генова

236.         

Йовка Иванова Чапкънска

237.         

Такухи Бохос Гюлян

238.         

Галина Димитрова Куткурова

239.         

Йовка Василева Янакиева

240.         

Любомир Любомиров Венчев

241.         

Красимир Николов Станев

242.         

Павлина Николова Стойнова

243.         

Арман Манук Дайджанян

244.         

Александър Владимиров Димитров

245.         

Валентин Николаев Хаджийски

246.         

Кольо Василев Василев

247.         

Дора Минаева Иванова

248.         

Иван Митев Иванов

249.         

Емилия Ваклинова Хаджийска

250.         

Стела Цонева Божинова

251.         

Иван Вълчев Христов

252.         

Стоян Йорданов Данаилов

253.         

Запрян Иванов Дерузов

254.         

Иван Георгиев Василев

255.         

Марийка Борисова Иванова

256.         

Елена Стоянова Кърпарова

257.         

Петя Господинова Василева

258.         

Иван Илиев Минков

259.         

Мирослава Илиева Маджарова

260.         

Диана Димитрова Камбарева

261.         

Веселина Димитрова Бонева

262.         

Костадин Иванов Дечин

263.         

Събена Георгиева Ерен

264.         

Петър Димитров Койчев

265.         

Костадин Иванов Джисов

266.         

Павлина Бисерова Лилова

267.         

Александър Тодоров Марев

268.         

Соня Йорданова Гълъбова

269.         

Жана Георгиева Китипова

270.         

Кирил Илиев Кирчев

271.         

Мария Христова Гушева

272.         

Надя Стоева Димитрова

273.         

Петър Руменов Петрунов

274.         

Александър Митков Меликаров

275.         

Иван Славчев Николов

276.         

Веселин Омар Отман

277.         

Стефан Йосифов Бакалски

278.         

Таня Иванова Гиздашка

279.         

Гавраил Весков Маджаров

280.         

Александър Веселинов Георгиев

281.         

Красимира Бончева Ангелова

282.         

Илко Георгиев Раев

283.         

Теодора Спасова Умурска

284.         

Михаил Григоров Михайлов

285.         

Галя Стоянова Павлова

286.         

Радка Дончева Рибарова

287.         

Максим Георгиев Велинов

288.         

Розита Николова Рупчева

289.         

Емилия Любенова Атанасова

290.         

Павел Павлов Георгиев

291.         

Мария Георгиева Гавраилова

292.         

Ваня Стоянова Царева

293.         

Христина Георгиева Христова

294.         

Стайко Дончев Дончев

295.         

Атанас Николов Гургов

296.         

Недялка Петрова Коева

297.         

Даниел Добромиров Кардашлиев

298.         

Ваня Неделчева Харбалиева

299.         

Станка Стоилова Кънчева

300.         

Ардаш Оник Мелконян

301.         

Петя Иванова Петкова

302.         

Найден Георгиев Митев

303.         

Лили Костадинова Илчева

304.         

Петя Емилова Дачева

305.         

Теньо Митков Тенев

306.         

Даниела Иванова Църова

307.         

Румен Йорданов Зефов

308.         

Васил Стоянов Радин

309.         

Милко Карамфилов Лилов

310.         

Елена Петрова Иванова

311.         

Мария Ангелова Велчева

312.         

Виктор Александров Първановски

313.         

Нина Калчева Николова

314.         

Даниела Венциславова Тодорова

315.         

Калоян Янков Данев

316.         

Виктория Михайлова Тошева

317.         

Вета Любенова Георгиева

318.         

Лилия Илиева Георгиева

319.         

Вяра Александрова Данева

320.         

Георги Николаев Христов

321.         

Венцеслава Константинова Миладинова

322.         

Николина Атанасова Цакова

323.         

Нина Дончева Дончева

324.         

Николина Димова Нихтянова

325.         

Наталия Пепова Маджарова

326.         

Евгения Костадинова Вълчинова

327.         

Мартин Валентинов Филипов

328.         

Запрян Николов Андонов

329.         

Мишел - Иван Христов Христев

330.         

Александър Анестиев Тимчев

331.         

Султана Александрова Кръстева

332.         

Донка Илиева Иванова

333.         

Стоянка Янкова Кохчиева

334.         

Емилия Иванова Лукова

335.         

Екатерина Евгениева Вулева

336.         

Кирил Борисов Блачев

337.         

Иванка Тодорова Стоянова

338.         

Пенчо Димов Стоянов

339.         

Георги Маринов Милушев

340.         

Елена Костадинова Петрова

341.         

Павлинка Петрова Лазарова

342.         

Светлана Дианова Димитрова

343.         

Васил Руменов Спасов

344.         

Николай Савов Леков

345.         

Димитър Благоев Иванов

346.         

Мариана Бойкова Йълмаз

347.         

Ваня Димитрова Михайлова

348.         

Димитър Антониев Атанасов

349.         

Веселена Димитрова Серафимова

350.         

Снежана Иванова Ангелова

351.         

Борис Иванов Мутафчиев

352.         

Андреана Пенева Палазова

353.         

Атанаска Иванова Асенова

354.         

Елена Пейчева Панайотова

355.         

Веселина Георгиева Манова

356.         

Веселина Димитрова Димитрова

357.         

Пламена Любомирова Чочева

358.         

Даниела Василева Недялкова

359.         

Пенка Стефанова Калинова

360.         

Борис Кирилов Бусаров

361.         

Димитър Александров Попов

362.         

Атанас Ненов Иванов

363.         

Васил Костадинов Попов

364.         

Слави Филипов Боянов

365.         

Надежда Мариева Николова

366.         

Любка Георгиева Христова

367.         

Даниел Антонов Танев

368.         

Иван Атанасов Бодурски

369.         

Франсоаз Хачик Лазарова

370.         

Жана Севдалинова Сариева

371.         

Елена Красимирова Дерибеева

372.         

Николай Златев Примов

373.         

Динко Танев Динев

374.         

Ирина Димитрова Балъкчиева

375.         

Станимира Николова Аршинкова

376.         

Сара Саркис Сариян

377.         

Ивета Стоянова Иванова

378.         

Атанас Иванов Бодурски

379.         

Надежда Атанасова Бодурска

380.         

Маник Карекин Бояджиева

381.         

Атанаска Венциславова Толева

382.         

Емил Янков Янев

383.         

Стефка Димитрова Делева

384.         

Надежда Иванова Галибарска

385.         

Здравко Петков Златев

386.         

Силвия Тодорова Иванова

387.         

Мирослава Васкова Милкова

388.         

Божийка Кирилова Георгиева

389.         

Николинка Божидарова Стрезова

390.         

Катя Илиева Киркова

391.         

Нели Василева Бусарова

392.         

Елена Неделчева  Кохчиева

393.         

Петя  Петрова Димитрова

394.         

Елена Йорданова Николова

395.         

Антонин Валентинов Георгиев

396.         

Андон Атанасов Тосев

397.         

Енчо Иванов Иванов

398.         

Атанаска Петкова Беслимова

399.         

Атанас Атанасов Георгиев

400.         

Руско Велчев Велчев

401.         

Силвия Георгиева Бръзкова

402.         

Маргарита Милкова Димитрова

403.         

Велина Георгиева Джамурова

404.         

Борислав Милков Куманов

405.         

Рангел Димитров Маринов

406.         

Катя Спасова Недевска

407.         

Рашо Велчев Кайряков

408.         

Мария Владимирова Драганова

409.         

Георги Димитров Дичев

410.         

Галин Ганев Ганчев

411.         

Мария Неделчева Дойчева

412.         

Спас Вълков Дойчев

413.         

Стоянка Дечева Илиева

414.         

Здравко Димитров Джамуров

415.         

Дончо Михайлов Денев

416.         

Микаела Симон Джамджиян

417.         

Петрана Карамфилова Кръстева

418.         

Мерилин Михаилова Невинова

419.         

Таня Светозарова Цанкова

420.         

Таня Георгиева Матанова

421.         

Трендафилка Димитрова Павлова

422.         

Ана Миткова Димитрова

423.         

Цветанка Иванова Костанева

424.         

Мари Агоп Фурнаджиян

425.         

Георги Тодоров Тодоров

426.         

Снежана Миланова Миланова

427.         

Силва Левон Фърънджян

428.         

Алберт Пенев Пенев

429.         

Николет Алберт Пенева-Дамбарова

430.         

Даниела Георгиева Кафадарова

431.         

Илина Александрова Джарова

432.         

Илиана Динкова Криворова

433.         

Мария Георгиева Николова

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения