Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1618-ПВР/МИ
София, 10 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-842 от 06.02.2012 г. от Георги Колев Георгиев - председател на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, за освобождаването му като председател на ОИК. Към молбата е приложено предложение от Стоян Колев Вълчев - председател на ПП „ГЕРБ" за община Братя Даскалови. Предлага се на мястото на Георги Колев Георгиев, председател на ОИК - Братя Даскалови, да бъде назначен Димитър Иванов Славов, досегашен член на комисията.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Георги Колев Георгиев, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Димитър Иванов Славов, ЕГН ..., досегашен член на комисията, и анулира удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакоа


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения