Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1617-МИ
София, 01.11.2019

ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с въведените данни на тези протоколи в общинските избирателни комисии от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 27 октомври 2019 г., и анализ на несъответствията

 

В резултат на повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с въведените данни от тези протоколи в общинските избирателни комисии от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 27 октомври 2019 г., анализа на разликите и актуализация на данните и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия приема:

ОДОБРЯВА анализа на несъответствията съгласно Приложение №1 към решението.

КОНСТАТИРА размествания в рамките на кандидатските листи за общински съветници на партиите и коалициите, които получават мандати в 19 общини (Благоевград, Петрич, Бургас, Варна, Шабла, Кочериново, Трекляно, Ябланица, Велинград, Пещера, Перник, Долни Дъбник, Родопи, Хисаря, Алфатар, Нова Загора, Сливен, Костинброд, Велики Преслав) съгласно Приложение № 2 към решението.

КОНСТАТИРА размествания в рамките на избраните кандидати за общински съветници в общините Трекляно, Ябланица и Хисаря, съгласно Приложение № 3 към решението.

УКАЗВА на общинските избирателни комисии да създадат актуализирани бази данни съгласно Приложение № 1 към решението.

УКАЗВА на общинските избирателни комисии в общини Трекляно, Ябланица и Хисаря да съобразят приетите решения за избиране на общински съветници с констатираните размествания съгласно Приложение № 3 към решението.

При проведеното гласуване на предложението за решение не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на ЦИК. От присъстващите в залата 18 членове на  комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 10 членове, а „ПРОТИВ“ - 8 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения