Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1615-НС
София, 9 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област София с вх. № НС-05-6/22 от 05.02.2023 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 05.02.2023 г. за проведените консултации при областния управител за състав на  РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселин Захариев Варчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мартина Цветанова Маринова

 

СЕКРЕТАР

Жана Бориславова Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Анелия Живкова Георгиева

 

 

Денислава Пламенова Павлова

 

 

Силвия Захариева Качулкова

 

 

Соня Боянова Василева

 

 

Анастасия Георгиева Дюлгерова

 

 

Георги Емилов Тодоров

 

 

Валя Стефанова Козовска-Трулева

 

 

Венцеслав Василев Йотов

 

 

Георги Николов Радев

 

 

Павел Любомиров Миланов

 

 

Ивайло Веселинов Василев

 

 

Велин Ангелов Пеев

 

 

Анелия Славейкова Асенова

 

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения