Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1612-МИ
София, 6 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически образци на бюлетините за нови или частични избори за общински съветници и/или кметове и реда за отпечатването им

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 162, ал. 2 и чл. 172 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове, съгласно приложения № 1, 2 и 3, които са неразделна част от решението.

2. Общинските избирателни комисии утвърждават образците за отпечатване на бюлетините за общински съветници и кметове .

3. При производството и отпечатването на бюлетините за нови или частични избори за общински съветници и кметове да се спазват следните изисквания:

- бюлетините не могат да бъдат по-къси от 25 см. При производството на бюлетини с минималната дължина и при отпечатване на съдържанието им съобразно техническите образци, се отпечатват толкова полета, колкото са кандидатските листи за съответния вид избор, а останалата част от лицевата страна не се попълва;

- бюлетините с дължина от 25 см до 50 см се сгъват на една гънка по широчината на бюлетината, така че бюлетината да е сгъната на две равни части;

- бюлетините с дължина над 50 см се сгъват на две успоредни гънки по широчината на бюлетината на равни разстояния една от друга, така че бюлетината да е сгъната на четири равни части;

- така сгънатите бюлетини се слепват в кочан по 50 броя откъм външната гънка; лепилният слой следва да заема до половината от широчината на сгънатата бюлетина и да е върху средната част на гънката. При техническа невъзможност за подреждане на бюлетините на кочани от по 50 бюлетини, съгласно приложения № 94, 95 и 96 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове (обн., ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г., попр., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., бр. 67 от 30.08.2011 г.) се допуска кочаните да бъдат с не по-малко от 5 бюлетини.

4. Техническите образци не се публикуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения