Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 161-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пордим, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Пордим, област Плевен, от 28.07.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № 182 от 01.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Пордим.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пордим, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Наталия Деянова Недкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анелия Николаева Огнянова

 

СЕКРЕТАР:

Валя Иванова Величкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мариета Иванова Александрова

 

 

Мария Асенова Алексиева

 

 

Валя Димитрова Янкова

 

 

Камелия Иванова Вълчева

 

 

Галина Вълова Георгиева

 

 

Любка Иванова Иванова

 

 

Наталия Милчева Иванова

 

 

Димитринка Кръстева Върбанова

 

 

Людмила Георгиева Кирчева

 

 

Соня Христова Хаджиева

 

 

Бисер Илков Буров

 

 

Албена Петкова Димитрова

 

 

Христан Валентинов Хитов

 

 

Ирена Динчева Иванова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения