Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1609-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Т. П. П. срещу решение № 173-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Силистра, област Силистра

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-1242 от 30.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Силистра, област Силистра, от Т. П. П. срещу решение № 173-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Силистра.

С оспореното решение, ОИК – Силистра е оставила без уважение подадената жалба от Т. П. П., с която същата е поискала заличаване на кандидата за общински съветник Емил Костадинов Иванов от листата на ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП), а в случай, че бъде назначен за общински съветник да бъде незабавно отстранен и акта, с който е назначен, да бъде анулиран.  

Жалбоподателката твърди, че решение № 173-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Силистра не е мотивирано, както и че при постановяването му са допуснати неотстраними процесуални пропуски, обуславящи неговата нищожност. Наведени са доводи, че ОИК – Силистра не би могла да се произнесе по казуса поради липса на компетентност и правомощия, а е следвало да сезира с подадения сигнал „висшестоящия и контролиращ орган – ЦИК“, както и главния прокурор на Република България за образуване на производство по чл. 290, ал.1 и чл. 313 от Наказателния кодекс.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Силистра и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с наведените в жалбата доводи и доказателства, приложени към административната преписка, намира, че жалбата е недопустима поради следните съображения :

Жалбата е подадена от Т. П. П. в ОИК – Силистра на 30.10.2019 г., като е заведена с вх. № 253/30.10.2019 г., в 9:50 часа. Към този момент изборният процес за избор на общински съветници в община Силистра е приключил. При извършена служебна справка на интернет страницата на ОИК – Силистра, ЦИК установи, че с решение № 174-МИ от 28.10.2019 г., ОИК – Силистра е обявила резултатите от произведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове. С посоченото решение, комисията е разпределила мандатите за общински съветници по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, като е постановила, че ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) получава 3 мандата. Със същото решение са обявени и имената на избраните общински съветници от същата партия, като Емил Костадинов Иванов не е сред тях. С решение № 176-МИ от 29.10.2019 г., ОИК – Силистра е обявила поправка на техническа грешка в Решение № 174-МИ/28.10.2019 г., стр. 13, ред 3 за обявяване на избраните общински съветници, както следва : лист 13, ред 3 обявява за избран общински съветник, издигнат от ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) с № 106, получил 94 бр. преференции, Емил Костадинов Иванов.

От гореизложеното е видно, че към датата на подаване на жалбата, изборът за общински съветници в община Силистра е реализиран, поради което за жалбоподателя не е налице пряк и непосредствен правен интерес да възразява срещу регистрацията на Емил Костадинов Иванов като кандидат за общински съветник от ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).

Наред с това, към датата на подаване на жалбата ОИК – Силистра се е произнесла с решение № 174-МИ от 28.10.2019 г., поправено с решение № 176-МИ от 29.10.2019 г., с което на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс е определила резултатите от гласуването за общински съветници в община Силистра и е обявила имената на избраните общински съветници, включително е обявила за избран за общински съветник и Емил Костадинов Иванов от ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП), като след тази дата посоченото лице вече няма качеството на кандидат. По аргумент от разпоредбата на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс, решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите може да бъде обжалвано пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му, поради което ЦИК няма правомощия да се произнася по каквито и да било въпроси, свързани с евентуално оспорване на изборния резултат.

При така установената фактическа обстановка и след анализ на доказателствата по административната преписка, ЦИК счита, че жалбата е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а административната преписка – върната на ОИК – Силистра.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. П. П., срещу решение № 173-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Силистра, област Силистра.

ВРЪЩА административната преписка на Общинска избирателна комисия – Силистра.

Решението на ОИК – Силистра подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра чрез ОИК – Силистра в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 2470-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград

 • № 2469-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик

 • № 2468-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен

 • всички решения