Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1603-МИ
София, 30 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. № МИ-22-627\1 от 28.10.2019 г. от Д. Д. за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация 24 часа преди изборния ден.

Към сигнала е приложена екранна снимка на статия в онлайн изданието GLASOVE.COM, озаглавена „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“, публикувана на 26 октомври 2019 г. в 8:17 ч.

Госпожа Д. информира за предизборна агитация под формата на статия със заглавие „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“, с автор А. У.. Тя смята, че текстът очевидно представлява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, с което иска ЦИК да установи нарушение по чл. 182, ал. 4 ИК и да наложи санкция по чл. 480, ал. 2 ИК на нарушителя „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД с представляващ Явор Илиев Дачков.

Авторът изказва мнение за десет причини, като български родител, да гласува за ВМРО. Описва приноса на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов в качеството му на вицепремиер и министър на отбраната за спиране на Истанбулската конвенция и превес над публичния разгромяващ джендърите дебат, за премахването по негово настояване на джендър текстове, според които с използвани нецензурни думи „лесбийки и гейове“ трябва да учат децата на толерантност и полово равноправие.

Изтъква активната позиция на Ангел Джамбазки за осуетяването на това зло. ВМРО разбива градената дълги години „соросоидна мрежа на джендър октопода с властта“, която им е дадена от българските родители, българските гласоподаватели и българския народ.

Поставя в хипотеза читателите, ако на мястото на ВМРО като коалиционен партньор на ГЕРБ беше „джендър-обединението“ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, чиито лидери Христо Иванов и Радан Кънев многократно и публично подкрепят гей-парада и джендър-политиките, и тогава джендъри са щели да преподават на децата ни задължително обучение „ранно сексуално образование“ и „мастурбация до 4-годишна възраст“. Истанбулската конвенция е подписана от правителство, в което Христо Иванов и Радан Кънев са били коалиционни партньори, и е предстояло да бъде ратифицирана, ако те са били коалиционни партньори и в това правителство.

„НПО-октоподът“ на соросоидите е пуснал пипала в социалната система на Столична община и „други джендър преживяващи организации“. Изказва убеденост, че Карлос Контрера, втори в листата на ВМРО за общински съветници, ще продължи битката с тях и ще изясни какви привилегии са давани под масата на джендърите и какви пари са наливани от данъци. Тази битка ще се води заедно с българските родители и ВМРО. Ангел Джамбазки – кандидат за кмет на София, отхвърля „порочния детецентричен модел“. Родителите ще се чувстват сигурни с по-широко присъствие на представители на ВМРО в местната власт. Затова авторът изказва намерение, че ще гласува за ВМРО в София – за Ангел Джамбазки за кмет на София, и в „Младост“ – за Мария Цветкова за кмет на „Младост“. „Вярва им, познава ги лично.“

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на приложения материал, приема за установено следното:

Статията представлява агитационен материал по смисъл на § 1, т. 17 от ДР на ИК, тъй като под формата на изразено мнение авторът призовава и подтиква българските родители да подкрепят кандидата за кмет на София Ангел Джамбазки, кандидата за кмет на район „Младост“ Мария Цветкова и кандидата за общински съветник Карлос Контрера. Самото заглавие на статията „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“ показва призив, насочен към българските родители, за подкрепа на кандидатите, участници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Материалът от А. У. е публикуван в сайта на електронната новинарска медия GLASOVE.COM в деня за размисъл – 26 октомври 2019 г., което е в нарушение на чл. 182, ал. 4 ИК. За да е налице нарушение на забраната за предизборна агитация, е достатъчно да бъде направено политическо внушение и то под всякаква форма. Забраната за агитация е установена, за да се даде възможност на избирателите в спокойна атмосфера да формират избора си.

От съдържанието на материала могат да се направят ясни изводи за нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК в частта на забрана на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Централната избирателна комисия счита, че в материала се накърняват добрите нрави по отношение на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, участваща в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., и нейните представляващи Христо Иванов и Радан Кънев.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. В материала със заглавие „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“ се нарушават правата на коалицията, тъй като по този начин се правят негативни внушения, което е недопустимо в условията на предизборна кампания.

От съдържанието на материала е видно, че се правят негативни квалификации и внушения относно хората с различна сексуална ориентация и организациите, които ги подкрепят.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчик на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне на начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от управителя на „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД, доколкото носи редакционната отговорност за съдържанието на публикувания материал.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, г. 1 и т. 26 във връзка чл. 182, ал. 4, чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс и § 1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия реши:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК от Явор Илиев Дачков, ЕГН …, управител на „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД, ЕИК 201513755, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 7, изразяващо се в извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, в публикация със заглавие „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“, с автор А. У., на 26 октомври 2019 г. 8:17 часа, в сайта на електронната новинарска медия GLASOVE.COM.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установени нарушения на Явор Илиев Дачков, управител на „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 11 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове.

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от Явор Илиев Дачков, ЕГН …, управител на „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 7, изразяващо се в накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите от коалиция „Демократична България – Обединение“, в публикация със заглавие „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“, с автор А. У., на 26 октомври 2019 г. 8:17 часа, в сайта на електронната новинарска медия GLASOVE.COM.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установени нарушения на Явор Илиев Дачков, управител на „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения