Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 16-ПВР
София, 6 юли 2011 г.

ОТНОСНО: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на Република България

На основание чл. 26, ал. 1, т. 27 и § 14, т. 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема Методика за определяне на резултатите от гласуването за  президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г.

Методиката да се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения