Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1597-ПВР/МИ
София, 30 януари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ружинци, област Видин, назначена с Решение № 423-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-840 от 24.01.2012 г. от Сашко Илиев Здравков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Ружинци, област Видин, за освобождаване на членовете на ОИК -Ружинци, Боряна Григорова Димитрова и Любимка Георгиева Стоянова и назначаване на тяхните места като членове на Емил Георгиев Бърдарски, и Антония Младенова Йорданова. Приложени са молби от Боряна Григорова Димитрова и Любимка Георгиева Стоянова за освобождаването им като членове на ОИК - Ружинци, по лични причини; декларации по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за висше образование на Емил Георгиев Бърдарски и Антония Младенова Йорданова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ружинци, област Видин, Боряна Григорова Димитрова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ружинци, област Видин, Любимка Георгиева Стоянова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ружинци, област Видин, Емил Георгиев Бърдарски, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ружинци, област Видин, Антония Младенова Йорданова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения