Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1590-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, извършено на онлайн изданието „60-тият град“, гр. Нови пазар

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по телефона от В. И. от гр. Нови пазар за извършено нарушение на забраната за допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден на онлайн изданието „60-тият град“ към 12.45 ч.

Централната избирателна комисия извърши проверка на онлайн изданието „60-тият град“, гр. Нови пазар, и установи, че на 27 октомври 2019 г. на 1-ва и 4-та страници са публикувани името на кандидата за кмет от Коалиция „БСП за България“ Георги Сашев, неговата снимка и зачертан с кръстче номер 56 в бюлетината за гласуване. Под тази информация е изписан текст: „Георги Сашев: Бъдете с нас в това състезание, което ще определи общото ни бъдеще“. Публикацията е от преди 2 дни, а на 4-та страница и от преди 3 дни.

Централната избирателна комисия приема, че съобразно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК е налице нарушение на забраната за допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 182, ал. 4 във връзка  с § 1, т. 17 от ДР, чл. 480, ал. 2, чл. 495, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс 

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, изразяващо се в допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден на 27 октомври 2019 г., извършено от собственика на онлайн изданието „60-тият град“, гр. Нови пазар.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР да установи пълната самоличност на собственика на онлайн изданието „60-тият град“, гр. Нови пазар. На сайта в рубриките „За нас“ и „Реклама при нас“ е посочено името на основателя му, както и същият като лице за контакти – Павлин Владимиров, тел.: 0894 491 365, електронен адрес: [email protected]

След връщане на информацията от МВР относно самоличността на нарушителя оправомощава Председателя на ЦИК да състави акт на лицето за установеното нарушение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения