Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1587-НС
София, 2 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 247, ал. 1 и чл. 250 от Изборния кодекс и Указ № 29 от 31 януари 2023 г. на президента на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо изх. № 07-04-31 от 09.01.2023 г. (вх. № ЦИК-00-7 от 09.01.2023 г. на ЦИК) и приложението към него, съдържащо данни за общия брой на населението към 07.09.2021 г. по области, за град Пловдив и за районите на столичната община, и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители (Приложение № 1 към чл. 248 ИК), както следва:

 

Изборен район Брой мандати
1 Първи Благоевградски 11 мандата
2 Втори Бургаски 14 мандата
3 Трети Варненски 16 мандата
4 Четвърти Великотърновски 8 мандата
5 Пети Видински 4 мандата
6 Шести Врачански 6 мандата
7 Седми Габровски 4 мандата
8 Осми Добрички 5 мандата
9 Девети Кърджалийски 5 мандата
10 Десети Кюстендилски 4 мандата
11 Единадесети Ловешки 4 мандата
12 Дванадесети Монтана 4 мандата
13 Тринадесети Пазарджишки 8 мандата
14 Четиринадесети Пернишки 4 мандата
15 Петнадесети Плевенски 8 мандата
16 Шестнадесети Пловдив 12 мандата
17 Седемнадесети Пловдивски 11 мандата
18 Осемнадесети Разградски 4 мандата
19 Деветнадесети Русенски 7 мандата
20 Двадесети Силистренски 4 мандата
21 Двадесет и първи Сливенски 6 мандата
22 Двадесет и втори Смолянски 4 мандата
23 Двадесет и трети София 19 мандата
24 Двадесет и четвърти София 13 мандата
25 Двадесет и пети София 14 мандата
26 Двадесет и шести Софийски 8 мандата
27 Двадесет и седми Старозагорски 11 мандата
28 Двадесет и осми Търговищки 4 мандата
29 Двадесет и девети Хасковски 8 мандата
30 Тридесети Шуменски 6 мандата
31 Тридесет и първи Ямболски 4 мандата

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения