Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1585-МИ
София, 30 януари 2012 г.

ОТНОСНО: образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и укази № 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от 16 януари 2012 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 6 от 20 януари 2012 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждането на новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г. да се използват образците на изборни книжа, приети с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 98 от 13 декември 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения