Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 157-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Долни чифлик, област Варна, от 28.07.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-4 от 02.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 25.07.2011 г. и 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Ангелов Кулев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Крумова Енева

 

СЕКРЕТАР:

Алисе Османова Хасанова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Гергана Стаменова Стаменова

 

 

Боряна Георгиева Стаменова

 

 

Кремена Йорданова Михова

 

 

Пламен Събев Събев

 

 

Момчил Илинов Топалов

 

 

Йордан Георгиев Цонев

 

 

Валентин Дяков Димов

 

 

Галина Михайлова Ангелова

 

 

Диан Георгиев Василев

 

 

Мирка Василева Атанасова

 

 

Виолета Паскова Зафирова

 

 

Славчо Янев Славов

 

 

Вълко Дончев Вълков

 

 

Лиляна Василева Маринова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения