Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1568-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Дъбрава, община Благоевград, при недостиг на бюлетини

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1214 от 27.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия – Благоевград, относно недостиг на бюлетини за кмет на кметство Дъбрава, община Благоевград. Видно от писмото, заявката за тиража на бюлетините е подадена въз основа на информация от община Благоевград съгласно броя на избирателите в предварителния избирателен списък в кметство Дъбрава. По окончателните избирателни списъци броят на избирателите в кметство Дъбрава е 134, поради което отпечатаният и предаден на секционната избирателна комисия тираж на бюлетините е недостатъчен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на ОИК – Благоевград, да приеме решение за упълномощаване на членове на ОИК, които съвместно с председателя на СИК да направят копия на бюлетината, с които да гласуват негласувалите до момента избиратели.

Описаните действия да се отразят в протокол, който да се подпише от представителите на ОИК и от членовете на СИК. Този протокол, както и един екземпляр от копията на бюлетината, да се приложат към протокола на СИК за отразяване на данните от гласуването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения