Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1564-НС
София, 7 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

 1. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …, с вх. № НС-22-478 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски;
 2. от Станислав Димитров Анастасов, ЕГН …, с вх. № НС-22-480 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
 3. от Цветан Иванов Енчев, ЕГН …, с вх. № НС-22-482 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Шести изборен район – Врачански;
 4. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН …, с вх. № НС-22-486 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски;
 5. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН …, с вх. № НС-22-488 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
 6. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН …, с вх. № НС-22-489 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
 7. от Иво Георгиев Русчев, ЕГН …, с вх. № НС-22-470 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
 8. от Александър Димитров Арангелов, ЕГН …, с вх. № НС-22-471 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
 9. от Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН …, с вх. № НС-22-472 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
 10. от Петър Николаев Петров, ЕГН …, с вх. № НС-22-473 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
 11. от Цончо Томов Ганев, ЕГН …, с вх. № НС-22-474 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ във Втори изборен район – Бургаски;
 12. от Стоян Николов Таслаков, ЕГН …, с вх. № НС-22-476 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
 13. от Александър Димитров Арангелов, ЕГН …, с вх. № НС-22-471 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
 14. от Виолета Колева Комитова, ЕГН …, с вх. № НС-22-504 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ във Втори изборен район – Бургаски;
 15. от Стефан Динчев Янев, ЕГН …, с вх. № НС-22-505 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
 16. от Ивайло Николаев Мирчев, ЕГН …, с вх. № НС-22-503 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Осемнадесети изборен район – Разградски;
 17. от Елисавета Димитрова Белобрадова, ЕГН …, с вх. № НС-22-502 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
 18. от Надежда Георгиева Йорданова, ЕГН …, с вх. № НС-22-501 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
 19. от Христо Любомиров Иванов, ЕГН …, с вх. № НС-22-500 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 20. от Иван Валентинов Иванов, ЕГН …, с вх. № НС-22-497 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Деветнадесети изборен район – Русенски;
 21. от Кристиан Иванов Вигенин, ЕГН …, с вх. № НС-22-498 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
 22. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН …, с вх. № НС-22-499 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Двадесет и пети изборен район – София;
 23. от Николай Денков Денков, ЕГН …, с вх. № НС-22-508 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Тридесети изборен район – Шуменски;
 24. от Асен Васков Василев, ЕГН …, с вх. № НС-22-507 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
 25. от Росен Добрев Костурков, ЕГН …, с вх. № НС-22-506 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
 26. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН …, с вх. № НС-22-494 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
 27. от Радомир Петров Чолаков, ЕГН …, с вх. № НС-22-495 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 28. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН …, с вх. № НС-22-496 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г., Решение № 1560-НС, Решение № 1561-НС от 6 октомври 2022 г., Решение № 1562-НС и Решение № 1563-НС от 7 октомври 2022 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и ал. 3 и чл. 298 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:

 

Първи изборен район - Благоевградски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Делян Славчев Пеевски  
2 103 Елхан Мехмедов Кълков  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Андрей Атанасов Гюров  
2 102 Владимир Славев Табутов  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Цвета Валентинова Рангелова  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Надежда Данаилова Самарджиева  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Росен Димитров Желязков  
2 122 Стефан Апостолов Апостолов  
3 103 Костадин Томов Стойков  
4 104 Георги Иванов Георгиев  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 105 Богдан Емилов Боцев  
Втори изборен район - Бургаски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Севим Исмаил Али  
2 102 Ешереф Кязим Ешереф  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Константин Живков Бачийски  
2 102 Христо Симеонов Симеонов  
3 103 Богомил Иванов Петков  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Цончо Томов Ганев  
2 102 Борис Димитров Аладжов  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Виолета Колева Комитова  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Жечо Дончев Станков  
2 102 Любен Любенов Дилов  
3 103 Галя Стоянова Желязкова  
4 104 Андрей Стоянов Рунчев  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 102 Димитър Георгиев Найденов  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Петър Георгиев Кънев  
Трети изборен район - Варненски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ерджан Себайтин Ебатин  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Даниел Максим Лорер  
2 102 Калоян Тонев Икономов  
3 103 Антон Йорданов Тонев  
4 104 Снежана Великова Апостолова  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Николай Кръстев Костадинов  
2 103 Юлиян Каменов Губатов  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Александър Георгиев Николов  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Даниел Павлов Митов  
2 104 Славена Димитрова Точева  
3 102 Красен Кирилов Кралев  
4 103 Павел Алексеев Христов  
5 105 Бранимир Николаев Балачев  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Атанас Петров Атанасов  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Борислав Гуцанов Гуцанов  
Четвърти изборен район - Великотърновски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Йордан Кирилов Цонев  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Йордан Ивов Терзийски  
2 102 Милен Илиев Матеев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Станислав Добринов Стоянов  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Костадин Георгиев Ангелов  
2 103 Димитър Стойков Николов  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Людмила Николаева Илиева  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Явор Руменов Божанков  
Пети изборен район - Видински
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Димитър Иванов Аврамов  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Иво Георгиев Атанасов  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Росица Любенова Кирова  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Любен Иванов Иванов  
Шести изборен район - Врачански
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Цветан Иванов Енчев  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Деница Димитрова Симеонова  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ивайло Василев Папов  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Петя Цветанова Аврамова  
2 102 Мартин Николаев Харизанов  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Атанас Зафиров Зафиров  
Седми изборен район - Габровски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Юсеин Хасанов Вейселов  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Радостин Петев Василев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Даниел Петров Петров  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Томислав Пейков Дончев  
Осми изборен район - Добрички
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ертен Белгинова Анисова  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Йорданка Яникова Костадинова  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Константина Венциславова Петрова  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Деница Евгениева Сачева  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Албена Симеонова Върбанова  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Мая Йорданова Димитрова  
Девети изборен район - Кърджалийски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Мукаддес Юсуф Налбант  
2 103 Байрам Юзкан Байрам  
3 104 Адлен Шукри Шевкед  
4 105 Павлин Павлов Кръстев  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Григор Александров Захариев  
Десети изборен район - Кюстендилски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Георги Николаев Стамов  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Христо Богомилов Терзийски  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Николай Димитров Табаков  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Бойко Любомиров Клечков  
Единадесети изборен район - Ловешки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Станислав Димитров Анастасов  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Искрен Цветославов Арабаджиев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Николай Нанков Нанков  
2 102 Георг Даниелов Георгиев  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Вяра Емилова Йорданова  
Дванадесети изборен район - Монтана
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Надя Йорданова Петрова  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Инна Владимирова Иванова  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Петър Николаев Петров  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Ирена Методиева Димова  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Ирена Тодорова Анастасова  
Тринадесети изборен район - Пазарджишки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 103 Небие Исмет Кабак  
2 104 Осман Акчай Мурадов  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Ивайло Валентинов Шотев  
2 102 Петър Николаев Куленски  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Десислава Илиева Георгиева  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Екатерина Спасова Гечева-Захариева  
2 104 Стефан Неделчев Мирев  
3 103 Димитър Иванов Гечев  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Драгомир Велков Стойнев  
Четиринадесети изборен район - Пернишки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Бойко Илиев Рашков  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Димо Георгиев Дренчев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Кирил Миланов Ананиев  
2 108 Христина Иванова Георгиева  
Петнадесети изборен район - Плевенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Марио Киров Рангелов  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Иван Маркос Христанов  
2 102 Иван Косев Манев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ивелин Първанов Първанов  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Пламен Тачев Петров  
2 102 Деница Пламенова Николова  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Стоян Александров Михалев  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Румен Василев Гечев  
2 103 Илиян Славейков Йончев  
Шестнадесети изборен район - Пловдив
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Танер Мехмед Али  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Никола Георгиев Минчев  
2 102 Христо Йорданов Даскалов  
3 104 Венцислава Милчова Любенова  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ангел Жеков Георгиев  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 102 Лилия Недкова Недева  
24. ГЕРБ-СДС
1 102 Стефан Иванов Шилев  
2 103 Вежди Летиф Рашидов  
3 104 Радомир Петров Чолаков  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Христо Любомиров Иванов  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 102 Иван Богомилов Петков  
Седемнадесети изборен район - Пловдивски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Рамадан Байрам Аталай  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Росен Добрев Костурков  
2 102 Стою Теодоров Стоев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Стоян Николов Таслаков  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 102 Румен Маринов Йончев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Десислава Цветанчова Трифонова  
2 104 Младен Николов Шишков  
3 102 Иван Йовков Червенков  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Йордан Яворов Иванов  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Веска Маринова Ненчева  
2 102 Манол Трифонов Генов  
Осемнадесети изборен район - Разградски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ахмед Реджебов Ахмедов  
2 102 Ихсан Халил Хаккъ  
24. ГЕРБ-СДС
1 102 Гюнай Хюсмен Хюсмен  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Ивайло Николаев Мирчев  
Деветнадесети изборен район - Русенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ализан Нихат Яхова  
9. Продължаваме Промяната
1 102 Рена Енчева Стефанова  
2 103 Димитър Данаилов Недялков  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Златан Стоянов Златанов  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Десислава Вълчева Атанасова  
2 105 Драгомир Дамянов Драганов  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 104 Иван Белчев Белчев  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Иван Валентинов Иванов  
Двадесети изборен район - Силистренски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Джевдет Ибрям Чакъров  
2 102 Гюнер Нихат Ахмед  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Стоян Иванов Георгиев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Ивелин Статев Иванов  
Двадесет и първи изборен район - Сливенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Хатидже Мехмедова Георгиева  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Татяна Славова Султанова-Сивева  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Климент Пламенов Шопов  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Десислава Жекова Танева  
2 102 Мария Щерева Белова  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Деян Цанков Дечев  
Двадесет и втори изборен район - Смолянски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Хайри Реджебов Садъков  
2 102 Анджей Веселинов Джандев  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Михал Григоров Камбарев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Красимир Митков Събев  
Двадесет и трети изборен район - София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 103 Настимир Ананиев Ананиев  
2 104 Васил Христов Пандов  
3 105 Венко Николов Сабрутев  
4 106 Васил Стефанов Стефанов  
5 107 Искрен Николаев Митев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Николай Георгиев Дренчев  
2 103 Маргарита Атанасова Генчева  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Даниела Станимирова Дашева  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Румен Димитров Христов  
2 102 Александър Руменов Ненков  
3 103 Николай Нидал Алгафари  
4 104 Александър Койчев Иванов  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Надежда Георгиева Йорданова  
2 103 Божидар Пламенов Божанов  
3 107 Елисавета Димитрова Белобрадова  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Христо Танчев Проданов  
Двадесет и четвърти изборен район - София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Кирил Петков Петков  
2 102 Петър Георгиев Петров  
3 103 Андрей Иванов Цеков  
4 104 Георги Станчев Георгиев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 104 Ивайло Георгиев Чорбов  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Стефан Динчев Янев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Тома Любомиров Биков  
2 102 Рая Назар Назарян  
3 103 Евгения Бисерова Алексиева  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 104 Мартин Димитров Димитров  
2 106 Кремена Миленова Кунева  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Георги Страхилов Свиленски  
Двадесет и пети изборен район - София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Христо Христов Петров  
2 102 Калина Бориславова Константинова  
3 103 Венеция Огнянова Нецова-Ангова  
4 104 Цветелина Калинова Симеонова-Заркин  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Костадин Тодоров Костадинов  
2 102 Иво Георгиев Русчев  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Георги Атанасов Самандов  
24. ГЕРБ-СДС
1 102 Христо Георгиев Гаджев  
2 103 Анна Василева Александрова  
3 104 Лъчезар Богомилов Иванов  
4 105 Петър Николаев Николов  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Владислав Панчев Панев  
2 103 Александър Димитров Симидчиев  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Корнелия Петрова Нинова  
Двадесет и шести изборен район - Софийски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Петър Пандушев Чобанов  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Александър Димитров Дунчев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Александър Димитров Арангелов  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Гален Симеонов Монев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Младен Найденов Маринов  
2 109 Валентин Мирчов Милушев  
3 103 Марин Василев Маринов  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Иван Ивайлов Ченчев  
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Халил Реджепов Летифов  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Радослав Стефанов Рибарски  
2 102 Радослав Красенов Василев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Искра Михайлова Михайлова  
2 102 Димитър Пламенов Пашев  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Николай Димитров Благоев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Красимир Георгиев Вълчев  
2 102 Маноил Минчев Манев  
3 103 Илиана Петкова Жекова  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Атанас Владиславов Славов  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Георги Янчев Гьоков  
Двадесет и осми изборен район - Търговищки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Джейхан Хасанов Ибрямов  
2 102 Имрен Исметова Мехмедова  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Теменужка Петрова Петкова  
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Илина Симеонова Мутафчиева  
Двадесет и девети изборен район - Хасковски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Сезгин Юсеин Мехмед  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Асен Васков Василев  
2 102 Веселин Жеков Недев  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Георги Николаев Георгиев  
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Тихомир Недев Георгиев  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Делян Александров Добрев  
2 102 Георги Тенев Станков  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Смиляна Николова Нитова-Кръстева  
Тридесети изборен район - Шуменски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Мустафа Сали Карадайъ  
2 102 Хамид Бари Хамид  
9. Продължаваме Промяната
1 101 Николай Денков Денков  
24. ГЕРБ-СДС
1 102 Илтер Бейзатов Садъков  
2 103 Ралица Тодорова Ангелова  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 102 Иван Валентинов Ганчев  
Тридесет и първи изборен район - Ямболски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Мирослав Николаев Иванов  
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Никола Ангелов Димитров  
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Димитър Ангелов Иванов  
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Кристиан Иванов Вигенин  

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Димитър Димитров

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Росица Матева

Член: Георги Баханов

Член: Гергана Стоянова

Член: Елка Стоянова

Член: Ерхан Чаушев

Член: Йорданка Ганчева

Член: Любомир Георгиев

Член: Силвия Стойчева

Член: Цветанка Георгиева

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения