Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1563-НС
София, 7 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване на Димитър Иванов Аврамов от списък А, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. на ЦИК в Дванадесети изборен район – Монтана

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-492/06.10.2022 г. от Димитър Иванов Аврамов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана, с което иска да бъде заличен и да не бъде обявен за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“.

С Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. Димитър Иванов Аврамов е обявен в списък А на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Димитър Иванов Аврамов да бъде заличен от обявения списък А и да не бъде обявен за избран за народен представител.

Въз основа на подаденото заявление от Димитър Иванов Аврамов, същият следва да бъде заличен от списък А на ПП „Движение за права и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА Димитър Иванов Аврамов, ЕГН …, от списък А, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г., в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения