Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1563-НС
София, 7 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване на Димитър Иванов Аврамов от списък А, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. на ЦИК в Дванадесети изборен район – Монтана

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-492/06.10.2022 г. от Димитър Иванов Аврамов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана, с което иска да бъде заличен и да не бъде обявен за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“.

С Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. Димитър Иванов Аврамов е обявен в списък А на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Димитър Иванов Аврамов да бъде заличен от обявения списък А и да не бъде обявен за избран за народен представител.

Въз основа на подаденото заявление от Димитър Иванов Аврамов, същият следва да бъде заличен от списък А на ПП „Движение за права и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА Димитър Иванов Аврамов, ЕГН …, от списък А, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г., в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения