Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1563-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Гюлтен Галиб Рушуд, регистрирана като кандидат за общински съветник в община Исперих от партия „Земеделски народен съюз“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-41 от 27.10.2019 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20940/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Гюлтен Галиб Рушуд, ЕГН …, регистрирана като кандидат за общински съветник в община Исперих от партия „Земеделски народен съюз“ с решение № 28-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Исперих.

Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 20940/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение № 28-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Исперих; заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка № 20940/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20940/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Гюлтен Галиб Рушуд, ЕГН …, регистрирана с Решение № 28-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Исперих като кандидат за общински съветник в община Исперих от партия „Земеделски народен съюз“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения