Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1562-НС
София, 7 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване на Деян Николаев Николов от списък Б, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. на ЦИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-509/07.10.2022 г. от Деян Николаев Николов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което иска да бъде заличен и да не бъде обявен за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

С Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. Деян Николаев Николов е обявен в списък Б на кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Деян Николаев Николов да бъде заличен от обявения списък Б и да не бъде обявен за избран за народен представител.

Въз основа на подаденото заявление от Деян Николаев Николов, същият следва да бъде заличен от списък Б на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА Деян Николаев Николов, ЕГН …, от списък Б, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г., в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1815-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1814-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения