Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1562-НС
София, 7 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване на Деян Николаев Николов от списък Б, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. на ЦИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-509/07.10.2022 г. от Деян Николаев Николов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което иска да бъде заличен и да не бъде обявен за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

С Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. Деян Николаев Николов е обявен в списък Б на кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Деян Николаев Николов да бъде заличен от обявения списък Б и да не бъде обявен за избран за народен представител.

Въз основа на подаденото заявление от Деян Николаев Николов, същият следва да бъде заличен от списък Б на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА Деян Николаев Николов, ЕГН …, от списък Б, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г., в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения