Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1562-НС
София, 7 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване на Деян Николаев Николов от списък Б, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. на ЦИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-509/07.10.2022 г. от Деян Николаев Николов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което иска да бъде заличен и да не бъде обявен за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

С Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. Деян Николаев Николов е обявен в списък Б на кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Деян Николаев Николов да бъде заличен от обявения списък Б и да не бъде обявен за избран за народен представител.

Въз основа на подаденото заявление от Деян Николаев Николов, същият следва да бъде заличен от списък Б на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА Деян Николаев Николов, ЕГН …, от списък Б, обявен с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г., в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения