Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1562-НР
София, 29.08.2015

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за СИК извън страната за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 47 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. СИК извън страната съставят информационни табла.

2. Всяка СИК извън страната съставя информационни табла за произвеждане на националния референдум и ги оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабината/ите за гласуване.

3. Пред изборното помещение се поставя информационно табло с размер 100 см в широчина и 70 см във височина, където СИК обявява всички взети решения, образец от бюлетините за националния референдум и информационен лист по чл. 15, ал. 2 от ЗПУГДВМС.

4. В кабината/ите за гласуване СИК поставя информационно табло с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4). Надписът се разполага хоризонтално, като текстът се изписва с големи букви с указание, че гласоподавателят гласува само с „ДА" или „НЕ", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Таблата се поставят и пред изборното помещение.

5. На входа на сградата, в която се намира СИК, се поставят указателни табели, на които се изписва номерът на секцията, местонахождението на секцията и съответният етаж.

6. За неуредените в решението въпроси се прилага Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. и Решение № 1545-НР от 27 август 2015 г. на ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения